Toimintasuunnitelma

Toimintasuunitelma vuodelle 2024

   Keski-Uudenmaan Kuulo ry

   TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2024                          


Vuosi 2024 on yhdistyksemme 49 toimintavuosi. Teemme vapaaehtoistyötä jäsentemme ja muiden kuulovammaisten ja heidän läheistensä hyväksi. Tavoitteemme on auttaa toiminnallamme kuulovammaisia sekä heidän läheisiään vamman aiheuttamien ongelmien kanssa selviytymisessä. Yhdistyksemme kuuluu valtakunnalliseen Kuuloliittoon.

Yhdistyksemme keskeisiä toiminta-alueita ovat:

·         Vaikuttamistoiminta

·         Vertaistuki, erityisesti Kuulolähipalvelu

·         Virkistystoiminta

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Vuoden 2024 aikana tavoitteenamme on lisätä yhteistyötä Keski-Uudenmaan alueen sosiaali- ja terveysalan yhdistysten sekä eläkeläisjärjestöjen kanssa. Vaikutamme mahdollisuuksiemme mukaan alueen kuntien ja hyvinvointialueiden viranomaisiin lisäämällä heidän tietouttaan kuulovamman aiheuttamista haasteista jokapäiväisessä elämässä ja mahdollisuuksista parantaa huonokuuloisten tilannetta. Vaikuttamistyössä keskeisessä roolissa on julkisten tilojen kuunteluolosuhteiden parantaminen.  Hyödynnämme Kuuloliiton Kuuloauton mahdollisuuksia ja pyrimme varaamaan sen käyttöömme alueellemme myös ensi vuonna.

Keskeinen yhdistyksemme vaikuttamiskanava on kuntien vammaisneuvostot. Edustajamme ovat Järvenpään, Keravan sekä Tuusulan vammaisneuvostoissa. Saamme heidän kauttaan kuulovammaisten asiaa esille.

VERTAISTUKI JA KUULOLÄHIPALVELU

Yhdistyksemme toiminnan tärkein ja myös vaikuttavin osa-alue on Kuulolähipalvelu. Tulemme jatkamaan kuulolähipalveluiden antamista nykyisessä laajuudessa. Toimialueellamme on yhteensä 13 paikkaa, joissa kesäkuukausia lukuun ottamatta tarjoamme kerran kuukaudessa kuulolähipalveluita. Kuntakohtaisesti paikat jakaantuvat siten, että Tuusulassa on 5 paikkaa, Keravalla 2, Järvenpäässä 2, Nurmijärvellä 3 ja Sipoossa 1 paikka.

Kuulolähipalvelu kaipaa jatkuvasti uusia toimijoita. Kaikki tällä hetkellä mukana olevat aktiivit ovat Kuuloliiton kouluttamia. Tavoitteemme on saada lisää aktiiveja Kuulolähipalveluun.

Kuulolähipalveluiden lisäksi tulemme järjestämään vertaistapahtumia. Kuulokojekoulut yhteistyössä kuuloliiton kanssa tullaan järjestämään kaikissa toimialueen kunnissa vuoden aikana. Kohderyhmänä ovat vastikään kuulolaitteen saaneet ja heidän läheisensä.

Lisäksi tulemme järjestämään kevätkaudella kaksi ja syyskaudella kaksi asiantuntijaluentoa kuulemiseen liittyvistä aiheista.

Järjestämme vuoden aikana liittyneille jäsenillemme tutustumistilaisuuksia saadaksemme lisää aktiivisia mukaan toimintaamme.

Osallistumme Helsingin Kuuloyhdistyksen järjestämään sisäkorvaistutetapahtumaan.

Lisäämme tiedottamista Kuuloliiton, Uudenmaan piirin sekä muiden yhdistysten tilaisuuksista.

VIRKISTYSTOIMINTA

Kuulovammainen eristäytyy herkästi kuulo-ongelmiensa takia, siksi virkistäytymistoiminta on erityisen tärkeää. Sitä kautta kuulovammainen pystyy ylläpitämään sosiaalista elämäänsä eikä syrjäydy.            

Järjestämme vuoden aikana muutamia retkiä, teatterissa ja konserteissa käyntejä sekä vierailuja kylpylöihin Suomessa. Yhdistyksen pikkujoulut ovat perinteen mukaisesti ohjelmassa. Lisäksi tulemme järjestämään muutamia ns. vertaisiltoja, joissa mukavan keskustelun, kahvittelun ja esimerkiksi lautapelien pelaamisen kautta tutustumme toisiimme ja voimme jakaa kokemuksiamme.

Pelaamme Bocciaa ja keilaamme. Ensi vuonna jatkamme kuluvana vuonna tauolla ollutta Fribeegolf-toimintaa. Tavoitteemme on lisätä liikunnallista toimintaamme.

Hyödynnämme Kuuloliiton, Uudenmaan piirin ja muiden yhdistysten virkistystilaisuuksia.

TIEDOTTAMINEN

Lähetämme jäsenillemme neljä kertaa vuodessa yhdistyksen Kuulolla-nimisen jäsenlehden, joka pyritään jakamaan myös mm. alueen sairaaloihin, terveyskeskuksiin, jne.

Yhdistyksemme toiminnasta tiedotetaan

·         Kuulolla jäsenlehdessä (ilmestyy neljä kertaan vuodessa)

·         yhdistyksen omilla nettisivuilla, www.keskiuudenmaankuulo.fi

·         yhdistyksen Facebook-sivustolla  https://www.facebook.com/keskiuudenmaan.kuulo/

·         toimialueen lehtien yhdistyspalstoilla

·         Kuuloliiton nettisivuilla.

Vuosikokouksista ilmoitamme oman Kuulolla lehden lisäksi myös Keski-Uusimaa lehden maksullisella ilmoituspalstalla.

Uusille jäsenillemme lähetämme viimeisimmän Kuulolla lehden lisäksi Tervetuloa yhdistykseen -infon yhdistyksestä sekä väliaikaisen jäsenkortin.

Yhdistyksen nettisivut tullaan vuoden aikana uudistamaan. Tavoitteenamme on sivusto, joka paremmin vastaa jäsenistön tiedontarpeita ja parantaa palveluamme. Samalla haluamme aktivoida sosiaalisen median käyttöä.

VARAINHANKINTA

Yhdistyksemme toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, paristo- ja tarvikemyynnin tuotoilla, Pieni Ele-vaalikeräyksen tuotoilla sekä joulumyyjäisten tuotoilla.

Lisäksi haemme avustuksia toimialueen kunnilta ja hyvinvointialueilta. Lisäksi pyrimme saamaan avustuksia Saara Kivirannan säätiöltä, Kuulon tuki ry:ltä sekä Kuuloliitolta.

HALLINTO

Virallisia kokouksia on kaksi vuosittain. Hallitus kokoontuu 8–10 kertaa vuodessa.

 

HALLITUS